Level 2
Level 1

Schule


107 words 0 ignored

Ready to learn       Ready to review

Ignore words

Check the boxes below to ignore/unignore words, then click save at the bottom. Ignored words will never appear in any learning session.

All None

Ignore?
e Kinderkrippe,-n
bölcsőde
r Kindergartern,-gärten
óvoda
e Kindergärtnerin,-nen
óvónő
s Aupairmädchen,-s
bébiszitter, pótmama
r Unterricht,-e
tanítás
lernen,-te,h -t
tanul
lehren, -te, h -t
tanítás
unterrichten, -ete, hat -t
tanítás
e Grundschule,-n
általános iskola
e Unterstufe,-n
alsó tagozat
e Oberstufe,-n
felső tagozat
e Klasse,-n
osztály
sitzen bleiben, blieb sitzen, ist sitzen geblieben
megbukik
r Schüler,-s
tanulófiú
e Schülerin,-nen
tanulólány
r Lehrer,-s
tanár
e Lehrerin,-nen
tanárnő
r Federhalter,-s
tolltartó
e Füllfeder,-n
töltőtoll
r Kugelschreiber,-s
golyóstoll
s Lineal,-e
vonalzó
e Mittelschule,-n
középiskola
s Gymnasium,-s
gimnázium
e Fachmittelschule,-n
szakközépiskola
e Berufsschule,-n
szakmunkásképző
e Aufnahmeprüfung,-en
felvételi vizsga
aufnahmen, nahm auf, hat aufgenommen
felvesz
fehlen, -te, hat -t
hiányzik
vorsagen, -te vor, hat -t
súg az iskolában
pfuschen, -te, hat -t
puskázik
r Pfuschzettel,-s
puska
s Abitur,-s
érettségi
r Facharbeiterbrief,-e
szakmunkásbizonyítvány
s Studium, Studien
felsőfokú tanulmány
e Prüfung,-en
vizsga
bestehen, bestand, hat bestanden A
sikerrel leteszi a vizsgát
durchfallen, fiel durch, ist durchgefallen in+D
megbukik a vizsgán
prüfen, -te, hat -t
vizsgáztat
e Hochschule,-n
főiskola
e Universität,-en
egytem
r Student,-en
egytemista fiú
e Studentin,-nen
egyetemista lány
r Professor,-en
professzor
s Fach,-Fächer
tantárgy
r Gegenstand,- stände
tantárgy
s Lieblingsfach,-fächer
kedvenc tantárgy
e Mathematik,-
matematika
e Chemie,-
kémia
e Physik,-
fizika
e Literatur,-
irodalom
e Grammatik,-
nyelvtan
e Geographie,-
földrajz
e Geschickte,-
történelem
e Fremdsprache,-n
idegen nyelv
e Deutsche
német nyelv
s Englisch
angol nyelv
e Lektion,-en
olvasmány
e Zensur,-en
osztályzat
e Note,-n
osztályzat
s Zeugnis,-se
bizonyítvány
r Durchschnitt,-e
átlag
e Wiederholung,-en
ismétlés
e Schularbeit,-en
dolgozat
e Hausaufgabe,-n
házi feladat
r Fehler,-
hiba
berichtigen,-te,hat -t
javít
e Berichtigung,-en
javítás
e Verbesserung,-en
javítás
verbessern,-te, hat -t
javít
s Sprachstudium,-studien
nyelvtudás
r Sprachkurs,-e
nyelvtanfolyam
r Anfänger,-
kezdő
e Sprachprüfung,-en
nyelvvizsga
e Grundstufenprüfung,-en
alapfokú német vizsga
e Mittelstufenprüfung,-en
középfokú vizsga
e Oberstufenprüfung,-en
felsőfokú vizsga
r Prüfer,-
vizsgáztató
r Prüfling,-e
vizsgázó
Privatschule
magániskola
religiöse Schulen
vallásos iskola
katholische Schulen
katólikus iskola
Gesamtschulen
8 osztályos általános iskola
e Anforderung,-en
követelmény
neues/ zweistufiges Abitur einführen
új/ kétszintű érettségi bevezetés
mit .... Jahren in die Schule gehen
...évvel iskolába járni
schulreif sein
iskolaérettnek lenni
s Kannkind,-er
évvesztes
umfassen (...Jahre)
magában foglal ....évet
e Bildungsreform (durchführen)
oktatásreformot bevezetni
zwischen den Schulen wählen
iskolák között választ
die Wahl haben
a választás megvan
eine Berufsausbildung machen
egy szakmaiképzést csinálni
Aufnahmeprüfung machen
felvételivizsgát letesz
aufgenommen werden
felvéve lenni
jdn. Auf ein Studium vorbereiten
valakit egy felsőoktatásra előkészíteni
verschiedene Schulabschlüsse erwerben
különböző iskolaivégzettséget megszerezni
e Schulpflicht
iskolai kötelezettség
schulpflichtig sein
iskolakötelezettnek lenni
jdn. In die Schule aufnehmen
valakit az iskolába felvenni
eine Schule absolvieren
egy iskolát elvégezni
beginnt/dauert ...Jahre lang
kezdődik/tart ...évig
umfasst... Jahre
magában foglal ....évet
endet ..../ ist zu Ende
végződik.../ véget ér
das Abitur machen/ablegen
az érettségit letenni
den schriftlichen/mündlichen Teil machen/bestehen
az írásbeli/szóbeli részt letenni
sich um einen Studienplatz bewerben
egy oktatási helyre pályázni
sich für eine Schule entscheiden
egy iskola mellett dönteni