1
Ready to learn
Čísla
2
Ready to learn
Dny
3
Ready to learn
Základní slovesa
4
Ready to learn
Osobní zájmena
5
Ready to learn
Přivlastňovací zájmena
6
Ready to learn
Skloňování slovesa být
7
Ready to learn
Přídavná jména
8
Ready to learn
Sloveso mít (have got)
9
Ready to learn
Zaměstnání
10
Ready to learn
Fráze se slovesy
11
Ready to learn
Roční období
12
Ready to learn
Sloveso dělat (do)
13
Ready to learn
Přídavná jména 2
14
Ready to learn
Části dne
15
Ready to learn
Základní slovesa 2
16
Ready to learn
Dopravní prostředky
17
Ready to learn
Jak často
18
Ready to learn
Líbí nelíbí
19
Ready to learn
Aktivity
20
Ready to learn
Místnosti
21
Ready to learn
Základní předložky
22
Ready to learn
Bydlení
23
Ready to learn
Místa
24
Ready to learn
Přídavná jména 3 (bydlení)
25
Ready to learn
Bydlení 2
26
Ready to learn
Předložky a místa
27
Ready to learn
Předložky a čas
28
Ready to learn
Zábava
29
Ready to learn
Slovesa 3
30
Ready to learn
Food 1 - Ovoce
31
Ready to learn
Food 2 - Zelenina
32
Ready to learn
Food 3 - Proteiny
33
Ready to learn
Food 4
34
Ready to learn
Charakterové vlastnosti
35
Ready to learn
Zaměstnání 2
36
Ready to learn
Modální slovesa
37
Ready to learn
Spojky
38
Ready to learn
Kdy - určení času
39
Ready to learn
Slovesa 4
40
Ready to learn
Slovesa v minulosti
41
Ready to learn
Slovesa v minulosti 2
42
Ready to learn
Emoce
43
Ready to learn
Slovesa v minulosti 3
44
Ready to learn
Slovesa v minulosti 4
45
Ready to learn
Fráze 1 - život
46
Ready to learn
Obličej
47
Ready to learn
Tělo
48
Ready to learn
Oblečení 1 - Od pasu dolů
49
Ready to learn
Oblečení 2 - horní polovina těla
50
Ready to learn
Fráze 2 - oblečení
51
Ready to learn
Příslušenství, osobní věci
52
Ready to learn
Přídavná jména 4
53
Ready to learn
Peníze
54
Ready to learn
Přídavná jména 5
55
Ready to learn
Tělo 2
56
Ready to learn
Počítač - slovesa
57
Ready to learn
Počítač - podst. jm.
58
Ready to learn
Otázky - how, what
59
Ready to learn
Předložky - cesta
60
Ready to learn
Doprava
61
Ready to learn
Vyprávění příběhu
62
Ready to learn
Příslovce
63
Ready to learn
Interpunkce a další znaky
64
Ready to learn
Pohádka
65
Ready to learn
Místa
66
Ready to learn
Počasí
67
Ready to learn
Zeměpis