Level 11 Level 13
Level 12

5.92η


10 words 0 ignored

Ready to learn       Ready to review

Ignore words

Check the boxes below to ignore/unignore words, then click save at the bottom. Ignored words will never appear in any learning session.

All None

Ignore?
ἐνθαῦτα
daar(heen), in die situatie, toen
ἐκφαίνω
aan het licht brengen, tonen
ὁ χῶρος
plaats
ἀπαγγέλλω
rapporteren, vermelden, berichten
ἰθέως
onmiddellijk, dadelijk
ἡ ἀγγελίη
boodschap, bericht
τό κήρυγμα, κηρύγματος
afkondiging
ὁράω
zien
μεταπέμπομαι
laten komen, uitnodigen, ontbieden
παύομαι +ptc
ophouden met