Level 15 Level 17
Level 16

3.53


10 words 0 ignored

Ready to learn       Ready to review

Ignore words

Check the boxes below to ignore/unignore words, then click save at the bottom. Ignored words will never appear in any learning session.

All None

Ignore?
ὁ χρόνος
tijd
συγγινώσκω
het eens zijn, (med) beseffen, zich bewust zijn
ἀξιόω
waard achten
περιέχομαι +gen
zich aan iets vasthouden, gehecht zijn aan
ἄπειμι
teruggaan, weggaan
δίκαιος
rechtvaardig, juist
παρηβάω
oud (beginnen te) worden
ἔστε
zolang als
τιμωρέω +dat
helpen, wreken, (med) wraak nemen op
κτείνω
doden