Level 23 Level 25
Level 24

WB 5. 7.157


8 words 0 ignored

Ready to learn       Ready to review

Ignore words

Check the boxes below to ignore/unignore words, then click save at the bottom. Ignored words will never appear in any learning session.

All None

Ignore?
πέμπω
zenden, sturen
ὁ βάρβαρος
niet-Griek, vreemdeling
ἔπειμι
een aanval doen, aanvallen
πάντως
geheel en al, volkomen, volstrekt
κρατέω
leger, legerkamp
συνελευθερόω
helpen bevrijden
θέλω
willen
φυλάσσω
in de gaten houden, (med) maatregelen nemen