Level 4 Level 6
Level 5

3.43


11 words 0 ignored

Ready to learn       Ready to review

Ignore words

Check the boxes below to ignore/unignore words, then click save at the bottom. Ignored words will never appear in any learning session.

All None

Ignore?
komen, gekomen zijn
ἥκω
leren kennen, begrijpen, vernemen
μανθάνω
op het punt staan
μέλλω +inf praes
zullen, van plan zijn
μέλλω +inf fut
vinden, beschouwen
εὑρίσκω
boodschapper, officiële bode
ὁ κῆρυξ, κήρυκος
vriendschapverdrag
ἡ ξεινίη
vanwege, om
εἵνεκεν +gen
verschrikkelijk, vreselijk
δεινός
grijpen, vasthouden, overkomen
καταλαμβάνω
ontstaan, worden, zijn, gebeuren, komen
γίνομαι