Level 8 Level 10
Level 9

5.92δ


10 words 0 ignored

Ready to learn       Ready to review

Ignore words

Check the boxes below to ignore/unignore words, then click save at the bottom. Ignored words will never appear in any learning session.

All None

Ignore?
kind, het krijgen van kinderen
ὁ γόνος
onheil, ongeluk, rampen
τὰ κακά
gaan staan, blijven staan
ἵσταμαι
deur, (ingang van het) paleis
ἡ θύρα
weten, kennen
ἐπίσταμαι
schijnen te
φαίνομαι +inf
menen, schijnen
δοκέω
weggaan
ἀπαλλάσσομαι
zeggen, noemen
λέγω
wegsturen, (med) van zich af sturen
ἀποπέμπω