Level 101 Level 103
Level 102

2526 - 2550


25 words 0 ignored

Ready to learn       Ready to review

Ignore words

Check the boxes below to ignore/unignore words, then click save at the bottom. Ignored words will never appear in any learning session.

All None

Ignore?
surpass
przewyższać, być lepszym (s..)
clearing
polana (c..)
fare
1.opłata za przejazd 2.wikt, posiłek 3.pasażer (taxi) 4.podróżować
nape
tył szyi, kark (n..)
avarice
chciwość (a..)
avid
1.żądny 2.gorliwy, zapalony (a..)
enfold
owionąć, owiewać, spowić, spowijać, objąć, obejmować (e..)
deacon
diakon
sermon
kazanie (w kościele)
layman
laik
reverend
1.ksiądz, pastor 2.Czcigodny, Wielebny (tytuł duchownego)
mooring
cumy
atonement
pokuta, zadośćuczynienie (a..)
conniving
przebiegły (c..)
copper
1.gliniarz 2.miedziak (moneta o małym nominale)
lair
legowisko, nora (l..)
inflict
sprawiać, zadawać (ból)
bane
zmora, nieszczęście, zguba (b..)
major
kierunek studiów
maw
1.żołądek 2.brzuszysko (m..)
skein
motek (wełny) (s..)
raucous
ochrypły, szorstki (głos) (r..)
turnpike
1.rogatki (np. przy wjeździe do miasta 2.płatna droga, płatna autostrada
porcupine
jeżozwierz
grackle
gwarek (taki ptaszek) (g..)