Level 111 Level 113
Level 112

2776 - 2800


25 words 0 ignored

Ready to learn       Ready to review

Ignore words

Check the boxes below to ignore/unignore words, then click save at the bottom. Ignored words will never appear in any learning session.

All None

Ignore?
bedsit
umeblowana kawalerka
socket
gniazdko elektryczne (s..)
earth
uziemienie
produce
produkty rolne
jaunt
wyprawa, wypad (j..)
corroboration
potwierdzenie (c..)
podunk
zadupie (p..)
evanescent
ulotny, przemijający (e..)
condiment
przyprawa kulinarna
magnitude
1.ogrom, rozmiar, wielkość 2.wielkość gwiazdowa
wheelbarrow
taczki
stow
umieścić, spakować, schować (s..w)
deluge
1.potop, powódź, ulewa, lawina 2.zalewać, zasypywać (d..)
hurtle
gnać, pędzić, mknąć (h..)
commerce
handel (c..)
liaison
1.łączność, kontakt 2.współpraca, kooperacja (l..)
plateau
1.okres stablilzacji, 2.płaskowyż
I got canned
Zwolnili mnie z roboty (I.. g.. c..)
frolic
dokazywać, hasać
once bitten, twice shy
kto raz się sparzy, na zimne dmucha
traverse
1.przebycie w poprzek, przecięcie 2.poprzeczna belka
promiscuous
prowadzący bogate życie seksualne, rozwiązły (o osobie posiadającej wielu partnerów seksualnych) (p..)
miscellaneous
rozmaity, różnorodny (m..)
praying mantis
modliszka
exaggeration
przesada (e..)