Level 116 Level 118
Level 117

2901-2925


25 words 0 ignored

Ready to learn       Ready to review

Ignore words

Check the boxes below to ignore/unignore words, then click save at the bottom. Ignored words will never appear in any learning session.

All None

Ignore?
spellbound
oczarowany, zauroczony (s..d)
vigilant
czujny, baczny (v..)
corpuscle
krwinka (biała lub czerwona) (c..)
surrogate mother
zastępcza matka (która rodzi dziecko dla innej kobiety)
ravage
niszczyć (np. kraj), siać spustoszenie (o żywiole) (r..)
incisor
siekacz (ząb)
wolverine
rosomak
skank
maszkara, poczwara, brzydula, kaszalot (s..) (slang)
condo
mieszkanie własnościowe
vocation
1.powołanie 2.zawód
unwieldy
1.nieporęczny (np. pakunek) 2.niesprawny, niewydolny (np. organizacja, system) (u..)
well-off
zamożny, dobrze sytuowany (w..)
raisin
rodzynek (r..)
flaunt
1.obnosić się, wystawiać na pokaz, paradować 2.popisywanie się, ostentacja
half measures
półśrodki
fruitcake
1.świr (slang) 2.keks, placek z owocami
rosary
różaniec (r..)
arraignment
1.postawienie w stan oskarżenia 2.potępienie, ostra krytyka
tantalize
kusić, łudzić, zwodzić (t..)
dissent
1.różnica zdań, sprzeciw 2.mieć odmienne zdanie 3.odstąpić, odstępować (np. od panującej religii)
gem
cacko, skarb, perełka (g..)
tranquilliser
środek uspokajający (t..)
contrition
żal za grzechy, skrucha (c..)
chalk up
zwyciężyć, osiągnąć (np. sukces) (phrasal) (c..)
henceforth
odtąd, na przyszłość