Level 118 Level 120
Level 119

2951-2975


25 words 0 ignored

Ready to learn       Ready to review

Ignore words

Check the boxes below to ignore/unignore words, then click save at the bottom. Ignored words will never appear in any learning session.

All None

Ignore?
savor
1.smakować, rozkoszować się 2.smak (s..)
inferior
1.niższej jakości, gorszy 2.niższy rangą 3.podwładny
suet
łój, sadło, tłuszcz (s..)
hazel
piwny (o oczach)
peg
1.kołek, hak 2.stroik (w gitarze) 3.spinacz do wieszania ubrań 4.wieszać, mocować 5.ustalać
inferiority complex
kompleks niższości
pauper
nędzarz, ubogi, biedak
soliciting
nagabywanie mężczyzn w celach nierządu
powwow
1.rada plemienna 2.spotkanie, konferencja
magazine
1.magazynek (w pistolecie) 2.magazyn, czasopismo
grouch
1.zrzęda, maruda 2.zrzędzić, gderać (g..)
bushing
tuleja
perk up
ożywiać się (p..)
rally
1.zwyżkować, iść w górę 2.zbiórka, zgromadzenie 3.rajd (samochodowy)
blacktop
asfalt (b..)
succor
przychodzić z odsieczą, pomagać, wspierać
weedy
1.cherlawy, wychudzony 2.zachwaszczony
redneck
1.wsiok (używane w celu obrażenia kogoś) 2.niewykształcony farmer z Południa USA
shitkicker
1.wieśniak 2.trep, bucior (s..)
carp
karp
gospel
ewangelia (g..)
bespectacled
w okularach, noszący okulary
bangs
grzywka (b..)
siege
oblężenie (miasta, twierdzy)
pin
kręgiel (w grze w kręgle) (p..)