Level 120 Level 122
Level 121

3001-3025


25 words 0 ignored

Ready to learn       Ready to review

Ignore words

Check the boxes below to ignore/unignore words, then click save at the bottom. Ignored words will never appear in any learning session.

All None

Ignore?
provident
przezorny (p..)
crowbar
łom
auxiliary
1.pomocniczy, posiłkowy (np. pracownik, załoga) 2.zapasowy, rezerwowy (np. silnik, sprzęt)
depiction
1.przedstawienie, zobrazowanie, obraz 2.opis (czegoś)
batshit
szajbnięty, szalony (b..)
lull before the storm
cisza przed burzą
mojo
1.urok, seksapil 2.magiczny talizman
watercolor
akwarela, farba wodna
complementary medicine
medycyna niekonwencjonalna
nippy
1.rześki, chłodny, ostry (np. o pogodzie) 2.rześki, żwawy, zrywny (np. o osobie) (n..)
spleen
1.śledziona 2.chandra, zły humor
buoyancy
1.wyporność, wypór hydrostatyczny 2.zdolność do utrzymywania się na powierzchni wody, pływalność 3.pogoda ducha, optymizm
armadillo
pancernik (zwierzę)
pituitary
przysadka mózgowa
flange
kołnierz (tech) (np. rura z kołnierzem)
mobile
ruchoma dekoracja
mussel
małż (m..)
instigate
podżegać, namawiać, podjudzać (i..)
facile
1.płytki, powierzchowny 2.zbyt łatwy (o sukcesie)
happy sack
moszna, jaja (h..)
nutsack
moszna, jaja (n..)
boycott
bojkot
assemblyman
członek zgromadzenia ustawodawczego (AmE)
profanity
1.przekleństwo 2.bluźnierstwo, bezbożność (p..)
premise
1.założenie 2.podawać z góry, zakładać (p..e)