Level 138 Level 140
Level 139

3451-3475


25 words 0 ignored

Ready to learn       Ready to review

Ignore words

Check the boxes below to ignore/unignore words, then click save at the bottom. Ignored words will never appear in any learning session.

All None

Ignore?
rank
1.cuchnący, smrodliwy 2.ordynarny, chamski 3.stopień, ranga
redolent
1.przypominający (coś), przywołujący (wspomnienia) 2.aromatyczny, wonny, nasycony zapachem, przepełniony aromatem
minnow
1.ktoś mało ważny 2.strzebla (ryba)
conjecture
przypuszczenie, domysł, przypuszczać, snuć domysły (c..)
lilt
rytm, melodia (l..)
impart
1.udzielać (np. informacji), przekazywać (np. wiedzę, mądrość, informacje) 2.nadawać (np. atmosfery), dodawać (np. smaku) (i..)
subvert
obalać, zadawać kłam (s..)
infirmary
1.szpital 2.izba chorych (np. w więzieniu)
clammy
wilgotny, chłodny, lepki (o dłoniach) (c..)
whiz
1.spec, ekspert, mózg 2.świst, przelecieć ze świstem
coop
1.klatka, kojec, paka [chicken ~: kurnik] 2.zamykać w kojcu (c..)
sausage dog
jamnik (s..)
tinker
1.majstrować, dłubać przy czymś 2.Dzwoneczek (bohater z bajki o Piotrusiu Panie)
surplus
nadwyżka (np. budżetowa), nadmiar, naddatek (s..)
take a rain check
[to say when you cannot accept someone's invitation to do something but you would like to do it another time]
quints
pięcioraczki
puny
lichy, mizerny, wątły, drobny (p..)
newel
słupek poręczy schodów
harp
harfa
besmirch
oczernić (np. reputację) (b..)
vehement
gwałtowny, porywczy, silny, zaciekły (v..)
date
daktyl
flotsam and jetsam
1.rzeczy wyrzucone przez morze na brzeg, szczątki, rozbitkowie, towary wyrzucone za burtę 2.bezdomni, wyrzutki społeczne
girlie magazine
magazyn z nagimi kobietami
constrict
1.uciskać, zwęzić, zwężać, obkurczyć, obkurczać 2.ograniczać swobodę