Level 143 Level 145
Level 144

3576-3600


25 words 0 ignored

Ready to learn       Ready to review

Ignore words

Check the boxes below to ignore/unignore words, then click save at the bottom. Ignored words will never appear in any learning session.

All None

Ignore?
snare drum
werbel
deliverance
1.oswobodzenie, wybawienie 2.ogłoszenie (wyroku), werdykt (przysięgłych)
deliver a verdict
wygłosić werdykt, ogłosić wyrok
deign
raczyć, zechcieć (d..)
transgression
1.naruszenie (prawa), wykroczenie, przestępstwo 2.transgresja (zalanie obszarów lądowych przez morze)
resolve
1.rozwiązywać (np. problem) 2.postanawiać, zdecydować się 3.postanowienie, decyzja 4.rozpuszczać się
dinghy
mała łódka (tzw. bączek)
contrived
1.zaaranżowany 2.naciągany 3.nienauralny, sztuczny (c..)
stilted
nienaturalny, wymuszony, sztuczny (s..)
dung
odchody zwierzęce, nawóz zwierzęcy, obornik (d..)
regurgitate
1.zwracać (połkniętą żywność) 2.bezmyślnie powtarzać (coś), cytować bez zrozumienia treści
incongruous
dziwny, osobliwy, niestosowny, nie na miejscu (i..)
hubbub
gwar, hałas, harmider, zgiełk (h..)
unprecedented
bezprecedensowy
utilitarian
użytkowy, praktyczny, utylitarny
utility pole
słup telegraficzny (u..)
trestle table
stół na kozłach
yew
cis (drzewo)
baboon
pawian
spill the beans
wyjawić sekret, puśćić farbę (idiom)
freebooter
korsarz, pirat, rabuś, grabieżca (f..)
discard
1.wyrzucać, pozbywać się 2.zrzucać, odrzucać (karty w grze)
renal
nerkowy, odnoszący się do nerek
toffee
toffi
synopsis
streszczenie (podsumowanie głównych wydarzeń w książce, filmie) (s..)