Level 148 Level 150
Level 149

3701-3725


25 words 0 ignored

Ready to learn       Ready to review

Ignore words

Check the boxes below to ignore/unignore words, then click save at the bottom. Ignored words will never appear in any learning session.

All None

Ignore?
buck
1.dorosły jeleń (AmE) 2.dolar 3.młody byczek (o młodym, dobrze zbudowanym mężczyźnie)
hind
1.łania (samica jelenia) 2.tylny, zadni (o zwierzęciu)
polynomial
wielomian
extramural
1.spoza uniwersytetu 2.zaoczny, wieczorowy
maverick
1.indywidualista 2.nieoznakowane cielę
derivative
pochodna (w matematyce i nie tylko)
wade
brodzić (w wodzie) (w..)
integrate
1.całkować 2.łączyć w całość, integrować (np. systemy, firmy)
integral
całka
calculus
1.rachunek różniczkowy/ całkowy 2.kamień (nerkowy)
long haul
długa droga, harówka, męczarnia
quadriplegic
osoba całkowicie sparaliżowana poniżej szyi, dotknięta porażeniem czterokończynowym
extracurricular
1.ponadprogramowy, pozaszkolny (np. zajęcia) 2.dodatkowy (np. czynności, aktywności)
tenure
1.stały etat wykładowcy 2.piastowanie stanowiska, kadencja
frigid
1.chłodny, zimny 2.oziębły (nie czujący pociągu seksualnego) (f..)
spire
iglica (wieży), czubek, szczyt (s..)
tress
warkocz (t..)
caste
kasta
nadir
1.najniższy punkt, dno 2.przeciwieństwo zenitu, najniżej położony punkt sfery niebieskiej
apotheosis
1.apoteoza (uwielbienie, pochwała, wyidealizowanie) 2.szczyt (np. kariery zawodowej)
arteriosclerosis
miażdżyca, arterioskleroza
incense
kadzidło
incensed
rozsierdzony, rozzłoszczony (podobnie jak kadzidło)
intangible
nieuchwytny, rzecz nieuchwytna (int..)
attain
zdobyć, zdobywać, osiągnąć, osiągać (a..)