Level 150 Level 152
Level 151

3751-3775


25 words 0 ignored

Ready to learn       Ready to review

Ignore words

Check the boxes below to ignore/unignore words, then click save at the bottom. Ignored words will never appear in any learning session.

All None

Ignore?
snigger
podśmiewać się, chichotać (s..)
forthright
jawny, szczery, prostolinijny (f..)
cull
1.wybierać, selekcjonować 2.ubój selektywny, odstrzał
snub
1.zniewaga, afront 2.traktować z góry, lekceważyć (s..)
dapper
1.żywy, energiczny (np. krok) 2. elegancki, wytworny (o mężczyźnie) (..pp..)
snub nose
zadarty nos
surety
1.poręczenie, poręczyciel 2.pewność, przekonanie
gauntlet
1.rękawica ochronna 2.rękawica rycerska
throw down the gauntlet
wyzwać kogoś, rzucić rękawicę
cavernous
ogromny, przeogromny (jak pieczara)
verity
prawda, rzeczywistość, autentyczność (v..)
bayonet
bagnet
tick
kleszcz
pheasant
bażant
dispel
rozpędzić, rozwiać (np. pogląd) [~ sb's doubts: rozwiać czyjeś obawy]
exculpate
uniewinniać, usprawiedliwiać, oczyszczać (z zarzutów) (e..)
exempt
wolny, zwolniony (nie muszący czegoś robić) [tax ~: zwolnienie od podatku]
pertain
dotyczyć, odnosić się (p..)
volatile
lotny (gaz) (v..)
anvil
kowadło
hairnet
siatka na włosy
gist
sedno, istota sprawy (g..)
motion
1.wniosek, propozycja 2.ruch
austerity
1.surowość, prostota 2.trudna sytuacja ekonomiczna, bieda 3.program oszczędnościowy (np. wprowadzany przez rządy w czasach kryzysu)
effervescent
1.musujący, pieniący się 2.tryskający życiem, żywiołowy (e..)