Level 152 Level 154
Level 153

3801-3825


25 words 0 ignored

Ready to learn       Ready to review

Ignore words

Check the boxes below to ignore/unignore words, then click save at the bottom. Ignored words will never appear in any learning session.

All None

Ignore?
shanghai
1.wrobić (kogoś w coś) 2.Szanghaj
bovine
bydlęcy
reimburse
1.refundować, zwracać pieniądze 2.dawać odszkodowanie (r..)
peremptory
władczy, stanowczy, kategoryczny (p..)
acerbic
1.zgryźliwy 2.cierpki, kwaśny (a..)
testily
drażliwie, gniewnie (t..)
jodhpurs
bryczesy (j..)
ornery
uparty, drażliwy (o..)
clavicle
obojczyk (cl..)
enamored
rozkochany, rozmiłowany, zakochany (e..)
grapple
1.zmagać się, mocować się, siłować się, zmaganie 2.chwyt, zaczep, chwytać (g..)
grappling iron
kotwiczka, drapacz
critter
stworzenie, istota (c..) [creature]
canvassing
1.agitacja polityczna 2.akwizycja 3.sondaż, badanie opinii
indigenous
rdzenny, tubylczy, autochtoniczny, miejscowy, lokalny (i..)
purge
1.oczyszczać, przeczyszczać, czyścić, eliminować, oczyszczanie 2.zmuszać się do wymiotów 3.środek przeczyszczający
boost
1.buchnąć, ukraść 2.pobudzać, zwiększać 3.wystrzelić (np. rakietę w kosmos)
service
nabożeństwo (s..)
beaker
zlewka (używana przez chemików)
indigent
biedny, ubogi, pogrążony w nędzy (i..)
minute
1.protokół 2.minuta
willowy
1.smukły 2.wierzbowy
demur
sprzeciw, odmowa, sprzeciwiać się, zgłaszać obiekcje (w sądzie) (d..)
rankle
1.napełniać goryczą, dręczyć, sprawiać ból 2.jątrzyć (o ranie) (r..)
filament
1.włókno 2.drucik w żarówce