Level 160 Level 162
Level 161

4001-4025


25 words 0 ignored

Ready to learn       Ready to review

Ignore words

Check the boxes below to ignore/unignore words, then click save at the bottom. Ignored words will never appear in any learning session.

All None

Ignore?
irk
drażnić, irytować (..k)
presumptuous
arogancki, zarozumiały, bezczelny (p..)
egregious
1.wierutny, bezczelny (np. kłamstwo) 2.gruby, poważny, jawny (błąd, niekompetencja) (e..)
worldly
1.doczesny, ziemski, materialny 2.świecki 3.światowy (o człowieku)
poultry
drób (p..)
worldly-wise
mający duże doświadczenie życiowe
ebullient
tryskający energią, bujny, żywy (eb..)
crony
kumpel, koleś (cr..)
shod
1.obuty 2.podkuty
dink
dropshot, skrót (zagranie) (..k)
chip shot
lob (strzał ponad bramkarzem)
mishap
nieszczęście, nieszczęśliwy wypadek (..p)
mind-boggling
nie mieszczący się w głowie, niewyobrażalny, zadziwiający (m..-b..)
wanton
1.swawolny, nieopanowany, rozwydrzony, bezmyślny 2.rozwiązły (o kobiecie) 3.rozpustnica, ladacznica
money begets money
pieniądz rodzi pieniądz
hair of the dog
klin (antidotum na kaca)
prevalent
przeważający, powszechnie występujący, rozpowszechniony (p..)
scupper
1.rujnować, niweczyć 2.luka odpływowa na statku
asinine
niemądry (a..)
languorous
senny, leniwy (..s)
misgiving
niepokój, obawa, złe przeczucie (m..)
ravishing
zachwycający, piękny, cudny (r..)
effeminate
zniewieściały (e..)
crestfallen
przybity, strapiony (cr..)
tetchy
zaperzony, drażliwy, rozdrażniony (t..)