Level 176 Level 178
Level 177

4401-4425


25 words 0 ignored

Ready to learn       Ready to review

Ignore words

Check the boxes below to ignore/unignore words, then click save at the bottom. Ignored words will never appear in any learning session.

All None

Ignore?
abound
być w obfitości, być pod dostatkiem [in abundance]
offing
otwarte morze, horyzont morski; in the ~bliski.
deduct
potrącać, odejmować, odliczać (d..)
callow
niedojrzały, niedoświadczony (c..)
riffle
przerzucić (np. strony, kartki) (r..)
sinecure
ciepła posadka, synekura
long-winded
rozwlekły (np. przemowa) (l..-w..)
glib
elokwentny, wygadany (o osobie) (g..)
till
uprawiać ziemię
leek
por (warzywo)
spay
sterylizować (samicę psa, kota) (..y)
eschew
unikać, wystrzegać się, powstrzymywać się (..ch..)
tendril
1.wąs (rośliny pnącej) 2.kosmyk (włosów)
low-key
niewyróżniający się (l..)
pent-up
1.tłumiony, skrywany, powstrzymywany (np. uczucia, emocje) 2.skumulowany (p...)
turn the tables
odwracać sytuację (idiom)
actuate
uruchomić (np. maszynę), wywołać, pobudzić (a..) [activate]
smut
1.śnieć (grzyb pasożytniczy pszenicy i cebuli) 2.pornografia
ignoble
haniebny, podły (i..e)
vapid
nudny, mdły, banalny, bezbarwny (v..)
leonine
lwi
fickle
kapryśny (..ck..)
stub
1.niedopałek papierosa 2.końcówka (np. ołówka) 3.kikut
usurer
lichwiarz (u..)
loan shark
lichwiarz (l..)