Level 182 Level 184
Level 183

4551-4575


25 words 0 ignored

Ready to learn       Ready to review

Ignore words

Check the boxes below to ignore/unignore words, then click save at the bottom. Ignored words will never appear in any learning session.

All None

Ignore?
runner
1. płoza, prowadnica, szyna 2.biegacz
sceptre
berło (królewskie)
teal
1. kolor niebieski z odcieniem zielonkawym 2.cyraneczka (kaczka)
grapnel
drapacz, kotwiczka łodziowa
bolt hole
kryjówka (BrE) (b..)
gander
gąsior
hag
czarownica, wiedźma (h..) [hellcat, harridan]
proctor
1.osoba nadzorująca przebieg egzaminu 2. nadzorować egzamin (AmE)
poltergeist
złośliwy duch
rooster
kogut (samiec kury) (AmE) (r..)
terrestrial
lądowy, ziemny, ziemski (t..)
disband
rozwiązać (np. organizację) (d..)
fulcrum
punkt podparcia
convoluted
1. zawiły (np. styl, tłumaczenie, argumentacja) 2.w esy-floresy
volition
wola (v..)
excerpt
wyjątek, ustęp, fragment (np. filmu, książki) (e..)
eponymous
tytułowy (e..)
gosling
gąska, mała gęś
whistleblower
informator, demaskator (w..)
the wherewithal to do sth
środki potrzebne na zrobienie czegoś (the w..)
entrancing
urzekający, czarujący (e..)
litigation
proces, spór sądowy (l..)
extant
pozostały, ocalały (e..)
uninhabitable
nienadający się do zamieszkania, niezamieszkalny
upheaval
1.przewrót, wstrząs, zamieszanie 2.wypiętrzenie, wyniesienie (powstawanie gór)