Level 184 Level 186
Level 185

4601-4625


25 words 0 ignored

Ready to learn       Ready to review

Ignore words

Check the boxes below to ignore/unignore words, then click save at the bottom. Ignored words will never appear in any learning session.

All None

Ignore?
depredation
grabież, rabunek (d..)
roost
grzęda, żerdź, schronienie (dla ptaków) (r..)
yore
kiedyś, niegdyś, w dawnych czasach (y..)
conflate
łączyć, połączyć (..f..)
chattel
majątek ruchomy (c..)
desultory
bezładny, chaotyczny, przypadkowy (de..)
from time immemorial
od niepamiętnych czasów
epoch
epoka (w geologii)
crabbed
1.opryskliwy, zrzędliwy 2.drobny i nieczytelny, pisany maczkiem (o charakterze pisma) (c..)
internecine
wyniszczający obie strony, bratobójczy (np. konflikt, wojna)
blandishment
pochlebstwo (b..)
largesse
hojność, szczodrość (l..)
rout
1.rozgromić, pogrom 2.nielegalne zgromadzenie
sot
pijaczyna, żul (s..)
sobriquet
przydomek, przezwisko (s..)
salacious
lubieżny, sprośny (s..)
disport
zabawiać się, zabawić się (d..)
tincture
1.odcień, zabarwienie 2.odrobina, domieszka 3.nalewka medyczna
censer
kadzielnica (c..)
humus
próchnica (organiczny składnik gleby)
crag
grań (c..)
shinny
wspinać się (s..)
barrow
1.kurhan 2.taczki
promontory
przylądek, cypel (p..)
cape
przylądek (c..)