Level 205 Level 207
Level 206

5126-5150


25 words 0 ignored

Ready to learn       Ready to review

Ignore words

Check the boxes below to ignore/unignore words, then click save at the bottom. Ignored words will never appear in any learning session.

All None

Ignore?
concourse
hala, miejsce zebrań (c..)
patently
jawnie, w sposób oczywisty, wyraźnie (pa..)
horripilation
gęsia skórka (h..)
debride
usunąć (np. martwą tkankę) z rany
schnoz
kinol (..z)
constituent
1.wyborca 2.część składowa, element 3.ustawodawczy
kibble
zmielona sucha karma dla psów (zwykle w formie kulek)
tosspot
debil, cep, idiota (to..)
bivouac
biwak
withers
kłąb (zwierzęcia)
belfry
dzwonnica [bell tower]
gyre
wir (g..)
secede
odrywać się, odłączać się (o części państwa)
provisional
prowizoryczny, tymczasowy (p..)
hijinks
głupawka, szaleństwo, zabawa (h..)
doob
skręt (marihuany) (d..)
infraction
naruszenie, pogwałcenie (prawa) (i..) [infringement]
posse
grupa (ludzi tego samego typu, np. fotografów) (p..)
bib
śliniak (b..)
skivvies
bielizna męska (AmE) [shorts] (s..)
posthumous
pośmiertny [postmortem] (p..)
glabrous
bez włosów, gładki (g..)
furor
wrzawa, poruszenie (f..)
septum
przegroda (np. nosowa, międzykomorowa)
vitiate
1.zepsuć, skazić, zniweczyć 2.unieważnić