Level 237 Level 239
Level 238

5926-5950


25 words 0 ignored

Ready to learn       Ready to review

Ignore words

Check the boxes below to ignore/unignore words, then click save at the bottom. Ignored words will never appear in any learning session.

All None

Ignore?
logy
ociężały, ospały (lo..)
lacuna
puste miejsce, luka (l..)
viscid
lepki [viscous] (v..)
litigious
1.lubiący się procesować 2.sporny (o sprawie w sądzie)
hypoxia
niedotlenienie, hipoksja
prepossessing
miły, ujmujący, sympatyczny (..ss..)
palanquin
lektyka (p..)
sedan chair
lektyka (s..)
tela
1.delikatna struktura tkanki 2.tkanka [tissue, textus] (t..)
shuttlecock
lotka (do badmintona) [birdie] [BrE]
interregnum
bezkrólewie
redound
mieć wpływ, przyczyniać się (r..)
immiscible
niemieszalny (o cieczach)
ambulate
chodzić, poruszać się (a..)
scintillate
iskrzyć (się), migotać, błyszczeć (sc..)
expository
wyjaśniający, objaśniający [illustrative] (..s..)
Occident
Zachód (kraje zachodu)
sententious
moralizatorski (s..)
defray
opłacać, pokrywać (koszty, wydatki)
ministration
1.troska, starania 2.posługa duszpasterska
nonpareil
1.niezrównany 2.rodzaj cukierka do dekoracji ciast
lode
złoże (np. złota) (l..)
urbane
układny, grzeczny, uprzejmy (u..)
divest
1.rozdziać, rozdziewać (np. z ubrań) 2. pozbawiać (np. mocy, władzy)
endue
obdarzyć, obdarzać [endow] (e..)