Level 239 Level 241
Level 240

5976-6000


25 words 0 ignored

Ready to learn       Ready to review

Ignore words

Check the boxes below to ignore/unignore words, then click save at the bottom. Ignored words will never appear in any learning session.

All None

Ignore?
guy
lina odciągowa (np. linka namiotowa)
salvo
salwa (z broni albo śmiechu) (..o)
nominative
mianownik (przypadek gramatyczny, kto? co?)
genitive
dopełniacz (przypadek gramatyczny, kogo? czego?)
dative
celownik (przypadek gramatyczny, komu? czemu?)
accusative
biernik (przypadek gramatyczny, kogo? co?)
instrumental
narzędnik (przypadek gramatyczny, kim? czym?)
locative
miejscownik (przypadek gramatyczny, o kim? o czym?)
vocative
wołacz (przypadek gramatyczny, o!)
treatise
rozprawa naukowa, traktat naukowy (t..)
overtone
1.podtekst, wydźwięk 2.dźwięk harmoniczny
lampoon
ośmieszyć, wykpić, wykpiwać (l..)
athirst
stęskniony (a..)
granary
1.spichlerz 2.razowy, pełnoziarnisty
agrarian
rolny, rolniczy (..n)
deportment
sposób poruszania (się), zachowanie, maniery (d..)
plaudits
aplauz, oklaski (p..)
august
1.czcigodny, dostojny, znakomity 2.sierpień
aplomb
opanowanie, pewność siebie, zimna krew [assuredness] (a..)
flection
1.zgięcie, zagięcie 2.fleksja, odmiana
Gentile
goj (nie-żyd)
equestrian
1.jeździec 2.jeździecki, hippiczny
volant
zdolny do lotu, latający [volitant] (v..)
pusillanimous
lękliwy, bojaźliwy, strachliwy [pigeon-hearted, pussyfooting] (p..)
burgeon
1.młody pęd, pączek 2.wypuszczać pędy, rozkwitać (b..)