Level 240 Level 242
Level 241

6001-6025


25 words 0 ignored

Ready to learn       Ready to review

Ignore words

Check the boxes below to ignore/unignore words, then click save at the bottom. Ignored words will never appear in any learning session.

All None

Ignore?
imbroglio
nieporozumienie, zawikłana sytuacja (i..)
uxoricide
żonobójstwo, żonobójca
prurient
1.lubieżny 2.chorobliwy (np. ciekawość) (p..)
malapropism
zabawne przejęzyczenie się, malapropizm
extirpate
wykorzenić, wyeliminować (..x..)
deracinate
wykorzenić, odciąć od korzeni (d..)
peccant
naruszający lub lekceważący reguły, popełniający przestępstwo (p..)
vendition
sprzedaż [vending] (v..)
donee
obdarowany (d..)
lissome
giętki, smukły, zwinny [lithe, limber] (l..)
plumb
1.zgłębiać 2.dokładnie 3.pionowy 4.sonda
prolix
rozwlekły (np. przemowa, artykuł) [plodding, prolonged] (p..)
mordacious
zjadliwy, zgryźliwy (m..)
sedulous
skrzętny, gorliwy, pilny (np. uczeń) [studious] (s..)
pyx
puszka na hostię, puszka na komunikanty
sidereal
gwiezdny, gwiazdowy (np. czas, rok) [astral] (..l)
privateer
statek piracki (..ee..)
picayune
mało ważny, trywialny [AmE] (p..)
odium
nienawiść (o..)
supernumerary
nadliczbowy (s..)
antilogy
oksymoron, sprzeczność (a..)
oxymoron
oksymoron (o..)
perdition
wieczne potępienie (po śmierci), całkowita zagłada (p..)
flux
1.topnik (w metalurgii) 2.ciągłe zmiany, wahania
liquefacient
1.topiący, skraplający 2.topnik (l..)