Level 243 Level 245
Level 244

6076-6100


25 words 0 ignored

Ready to learn       Ready to review

Ignore words

Check the boxes below to ignore/unignore words, then click save at the bottom. Ignored words will never appear in any learning session.

All None

Ignore?
whippoorwill
lelek krzykliwy (gatunek ptaka)
lea
łąka (l..)
recreant
1.zdrajca, niewierny 2.tchórz [rat] (r..)
nugatory
nieistotny, nieważny [null] (nu..)
littoral
nadbrzeżny, przymorski (l..)
subjacent
spodni, leżący poniżej (s..)
lodgment
1.depozyt 2.militarny przyczółek 3.zakwaterowanie
inchmeal
stopniowo, krok po kroku (..l)
macadamise
pokrywać drogę nawierzchnią z tłuczonego kamienia
accouter
wyposażać, ekwipować (a..)
retouch
retusz [photo manipulation]
peculate
zdefraudować, sprzeniewierzać (p..)
poetaster
wierszokleta (osoba pisząca kiepskie wiersze) (p..)
osculate
1.całować się 2.stykać się (o..)
convolve
zwijać, skręcać, zawijać [convolute] (..v..)
venial sin
powszedni grzech
deliquesce
rozpływać się pod wpływem wilgoci powietrza
abscission
1.zrzucanie, opadanie (np. liści czy owoców) 2.odcięcie (a..)
emeritus
honorowy (przy tytule, funkcji) (e..)
demulcent
łagodzący podrażnienie, przeciwzapalny (d..)
detrude
odepchnąć, zepchnąć (d..)
butte
strome wzgórze o ściętym szczycie (usytuowane na płaskim obszarze) [mesa]
univalent
jednowartościowy (u..)
vivify
ożywiać [vitalize] (v..)
fiducial
powierniczy, oparty na zaufaniu, oparty na wierze