Level 244 Level 246
Level 245

6101-6125


25 words 0 ignored

Ready to learn       Ready to review

Ignore words

Check the boxes below to ignore/unignore words, then click save at the bottom. Ignored words will never appear in any learning session.

All None

Ignore?
irrefrangible
nietłukący, niezniszczalny (ir..)
auriferous
zawierający złoto
radix
podstawa (systemu liczbowego, logarytmu)
incarnadine
karmazynowy (i..)
alluvium
aluwium (osady powstające w procesie akumulacji na skutek działalności wód płynących)
imbrue
broczyć, zbroczyć, poplamić (i..)
fugacious
efemeryczny, krótko trwający (f..)
bibulous
nie stroniący od kieliszka
demurrage
1.przestój (np. statku) 2.opłata przestojowa
evert
odwijać, wynicować (odwrócić na drugą stronę)
refractory
1.buntowniczy 2.wytrzymały, odporny 2.ogniotrwały
repine
narzekać, skarżyć się [rail] (r..)
fulminate
1.grzmieć, błyskać 2.pomstować, grzmieć (na kogoś)
exegesis
interpretacja, objaśnianie filologiczne tekstów, egzegeza
animalcule
żyjątko
recognizance
1.zastaw, kaucja (pieniężna) 2.pisemne zobowiązanie przed sądem
cantonment
kwatery wojskowe [camp] (c..)
durance
1.uwięzienie, pobyt w więzieniu (pozbawienie wolności) 2.trwanie, okres trwania (d..)
caret
znak (^)
fumigate
odkażać, dezynfekować dymem (f..)
bonhomie
dobroduszność, jowialność (b..)
animadvert
krytykować (..v..)
auricular
uszny, słuchowy (..r)
descry
dostrzegać, spostrzegać [espy] (..y)
dyspeptic
cierpiący na niestrawność (d..)