Level 247 Level 249
Level 248

6176-6200


25 words 0 ignored

Ready to learn       Ready to review

Ignore words

Check the boxes below to ignore/unignore words, then click save at the bottom. Ignored words will never appear in any learning session.

All None

Ignore?
solvent abuse
odurzanie się rozpuszczalnikiem [BrE]
sass
stawiać się, pyskować (..ss)
call in sb's chits
[To collect what is owed to one, esp tit-for-tat political or other favors] (idiom)
expurgate
oczyszczać z niepożądanych treści, cenzurować (e..)
specious
bałamutny, pokrętny, zwodniczy (s..)
supercilious
dumny (o postawie), wyniosły (o zachowaniu), lekceważący (o wyrazie twarzy) [sniffy] (s..)
castigate
surowo zganić, poddać surowej krytyce [chasten, censure] (c..)
panoply
1.pełen wachlarz, bogaty zbiór 2.pełna zbroja rycerza
seminal
1.owocny, brzemienny w skutki 2.nasienny, spermowy
flout
zlekceważyć (prawo, zasadę, zwyczaj) (f..)
captious
podchwytliwy, łapiący za słówka, doszukujący się wad i uchybień (c..)
askance
z ukosa, spod byka (popatrzeć na kogoś)
acme
szczyt [apex, apogee, apotheosis] (a..)
ennui
nuda, znudzenie (e..)
decry
potępiać (..y)
euphonious
miły dla ucha, eufoniczny
vicissitudes
zmienne koleje losu
vociferous
hałaśliwy, krzykliwy (v..)
apposite
trafny, stosowny [appropriate, applicable] (..pp..)
reprobate
potępieniec, zatwardziały w grzechu
rife
znajdujący się w wielkiej ilości, powszechny (r..)
trenchant
cięty, ostry, stanowczy. kąśliwy (t..)
licentious
rozwiązły, lubieżny [lickerish] (li..)
officious
nadgorliwy, narzucający się (określenie pejoratywne) (..f..)
probity
prawość, nieposzlakowana uczciwość (p..)