Level 36 Level 38
Level 37

901 - 925


25 words 0 ignored

Ready to learn       Ready to review

Ignore words

Check the boxes below to ignore/unignore words, then click save at the bottom. Ignored words will never appear in any learning session.

All None

Ignore?
loft
1.poddasze 2.duże mieszkanie w dawnej fabryce 3.chór (w kościele)
reinforcement
1.wsparcie, wzmocnienie (oddziałów) zasilenie (wojsk) 2.wzmocnienie (konstrukcji)
chastity
czystość, cnota
chastity belt
pas cnoty
abridge
skracać długość tekstu
unwed
wolny (nieżonaty)
torque
moment obrotowy
blurt out
powiedzieć coś bez zastanowienia, chlapnąć
dispenser
dozownik, dystrybutor
boulevard
bulwar
vantage point
1.punkt obserwacyjny 2.punkt widzenia
dome
kopuła
cord
sznur, przewód (c..)
anguish
cierpienie, udręka, boleść (a..)
manhole
studzienka kanalizacyjna, właz kanalizacyjny
roundabout
rondo
intrude
1.nachodzić, przeszkadzać 2.narzucać (swoją opinię) (i..)
profound
głęboki, gruntowny, dogłębny, wnikliwy (p..)
on a roll
na zwycięskiej passie
viable
wykonalny, możliwy (v..)
elaborate
rozwijać (wypowiedź)
inane
bezmyślny
ponder
przemyśliwać, zastanawiać się (p..)
verbose
gadatliwy (v..)
stagger
zataczać się, chwiać się (s..)