Level 39 Level 41
Level 40

976 - 1000


25 words 0 ignored

Ready to learn       Ready to review

Ignore words

Check the boxes below to ignore/unignore words, then click save at the bottom. Ignored words will never appear in any learning session.

All None

Ignore?
haste
pośpiech
inquire
dowiadywać się, pytać
merchandise
1.towar 2.handlować (m..)
dagger
sztylet
barn
stodoła
juncture
krytyczny moment
deed
czyn, uczynek
javelin
oszczep
eligible
spełniający odpowiednie warunki, uprawniony
arise
nadarzać się, pojawiać, powstawać (o problemie, trudnej sytuacji) (a..)
grievance
żal, uraza
remainder
pozostałość, reszta
rascal
łotr, łajdak (r..)
cloak and dagger
tajemniczy (płaszcz i szpada)
squeamish
wrażliwy, delikatny, przeczulony, skłonny do mdłości
defy
przeciwstawiać się
wilfully
1,rozmyślnie, celowo 2.uparcie, z uporem
query
zapytanie, pytanie, pytać (q..)
predicament
kłopotliwa sytuacja
shrewd
bystry, sprytny, przebiegły (s..)
solicitude
troska (o kogoś), dbałość (o kogoś) (formal) (s..)
wharf
przystań
occur
1.przychodzić do głowy 2.wydarzyć się
strive
dążyć do czegoś, starać się, usiłować (s..)
beckon
przywołać kogoś, skinąć na kogoś