Level 40 Level 42
Level 41

1001 - 1025


25 words 0 ignored

Ready to learn       Ready to review

Ignore words

Check the boxes below to ignore/unignore words, then click save at the bottom. Ignored words will never appear in any learning session.

All None

Ignore?
reminiscence
wspomnienie
apex
wierzchołek (tech), szczyt (formal) (a..)
sentry
strażnik, wartownik (s..)
barren
jałowy
turret
wieżyczka (t..)
junction
skrzyżowanie
coercion
wymuszenie, przymus, nacisk (c..)
vast
rozległy, obszerny, duży, ogromny
scroll
1.krzywa, spirala 2.zwój (s..)
bulky
masywny, duży, ciężki (b..)
ardently
gorliwie, żarliwie (a..)
reconcile
pojednać się
bland
mdły, bezbarwny
harness
uprząż
strut
dumnie kroczyć
sullen
ponury (s..)
detain
trzymać (w areszcie), zatrzymywać (tymczasowo)
quarrel
sprzeczać się, kłócić (q..)
abundant
obfity (a..)
earthenware
fajans, glina
jug
dzbanek
bundle
zawiniątko
emaciated
wycieńczony (e..)
loathsome
wstrętny, obrzydliwy, odrażający (l..)
incredulously
niedowierzająco