Level 58 Level 60
Level 59

1451 - 1475


25 words 0 ignored

Ready to learn       Ready to review

Ignore words

Check the boxes below to ignore/unignore words, then click save at the bottom. Ignored words will never appear in any learning session.

All None

Ignore?
facet
aspekt (f..)
dissolve
rozpuszczać (np. cukier w wodzie)
sparkling water
woda gazowana
protrude
sterczeć (p..)
versatile
wszechstronny (v..)
ream
ryza
abide
1.tolerować, znosić 2.przestrzegać (prawa) 3.mieszkać, przebywać
dry rot
spróchnienie
render
przedstawiać,oddawać (np. charakter sztuki), sprawiać, czynić (r..)
stance
1.nastawienie (do czegoś), stanowisko (w jakiejś kwestii) 2.pozycja sportowa, postawa (sportowca)
revel
1.biesiada, zabawa 2.lubić, uwielbiać
hence
z tego powodu, dlatego (h...)
retain
zatrzymywać (r..)
creep
1.dziwak 2.pełzać, raczkować
dread
strach (d..)
tumbler
szklanka (t...)
pertinent
na temat, adekwatny, stosowny (p..)
delude
łudzić się, oszukiwać
meager
mizerny
stupor
otępienie
cupboard
szafka kuchenna, kredens
skinny-dip
pływanie nago
adobe
cegła suszona na słońcu
rot
gnić, gnicie (r..)
endowed
obdarzony (np. talentem) (e..)