Level 67 Level 69
Level 68

1676 - 1700


25 words 0 ignored

Ready to learn       Ready to review

Ignore words

Check the boxes below to ignore/unignore words, then click save at the bottom. Ignored words will never appear in any learning session.

All None

Ignore?
hoist
1.wciągać, podnosić 2.dźwig, winda
courteous
uprzejmy, grzeczny, kurtuazyjny (c..)
gusto
werwa, zapał (g..)
fidget
wiercić się (nerwowo), wiercipięta
decanter
karafka (na alkohol)
vessel
1.duży statek 2.naczynie
condemn
1.potępiać (uznawać coś za złe), 2.skazywać, uznawać winym 3.przeznaczać do rozbiórki
snatch
porywać, chwytać szybko
irascible
gniewny, wybuchowy, skory do gniewu
scourge
plaga, zmora (s...)
fervently
żarliwie (f..)
helm
ster, rumpel (h..)
dummy
smoczek (dla dziecka) (d..)
floodgate
śluza
chiefly
głównie, przede wszystkim (c..)
candour
uczciwość, szczerość (c..)
trickle
kapać, strużka
petal
płatek (kwiatka)
bicker
kłótnia o drobiazgi
petty
1.drobny, mały, nieważny 2.małostkowy
dimple
dołeczek, wgłębienie
borough
miasto będące okręgiem wyborczym, okrąg administracyjny
county
1.powiat 2.hrabstwo (U.K.) 3.okrąg administracyjny (U.S.)
feasible
wykonalny, możliwy do zrobienia (f..)
relinquish
1.porzucić (coś lub kogoś), opuścić (kogoś) 2.wypuścić (coś z ręki) 3.odstąpić (pozycję), zrezygnować (z prawa do czegoś), zrzec się (tytułu), oddać (władzę)