Level 68 Level 70
Level 69

1701 - 1725


25 words 0 ignored

Ready to learn       Ready to review

Ignore words

Check the boxes below to ignore/unignore words, then click save at the bottom. Ignored words will never appear in any learning session.

All None

Ignore?
crux of the matter
sedno sprawy
foist sth on sb
narzucać coś komuś (f..)
begrudgingly
bardzo niechętnie (b..)
fling
ciskać, rzucać (f..)
overcast
zachmurzony (o..)
attire
1.strój, ubiór 2.odziewać (a..)
convene
zwołać, zwoływać (np. spotkanie, kongres), zbierać się
lax
rozluźniony, zbyt pobłażliwy, niedostateczny (np. dyscyplina, zasady), niedbały (np. strój), rozluźniony (określenie medyczne np. jelita)
squander
trwonić
handout
1.jałmużna, zasiłek, datek 2.ulotka, prospekt, materiały dla słuchaczy (od nauczyciela) 3.kopia do rozdania
subtract
odejmować
nappy
pielucha (n..)
mermaid
syrena (w bajce)
brusquely
obcesowo, szorstko, opryskliwie (b..)
crossly
gniewnie (c..)
pensive
zamyślony, zadumany, melancholijny (p..)
subdue
1.podbijać (kraj), pokonywać (wroga) 2.okiełznać (zwierzę) 3.tłumić (uczucia, emocje)
jamb
framuga
reel
1.rolka, szpula 2.nawijać 3.być wstrząśniętym
bestow
obdarzyć, obdarować, przyznawać (b..)
commence
rozpoczynać się, rozpocząć, wszcząć (c..)
tousled
rozczochrany, potargany (włosy) (t..)
intertwine
splatać, przeplatać (i..)
merge
łączyć (m..)
muddle
zamieszanie, bałagan, mętlik (mu..)