Level 78 Level 80
Level 79

1951 - 1975


25 words 0 ignored

Ready to learn       Ready to review

Ignore words

Check the boxes below to ignore/unignore words, then click save at the bottom. Ignored words will never appear in any learning session.

All None

Ignore?
tortoise
żółw lądowy
scaffolding
rusztowanie
bout
pojedynek, walka (b..)
rundown
krótkie podsumowanie (r..)
pansy
1.bratek, taki kwiatek 2.mięczak, ciota
in the nick of time
w ostatniej chwili
pull sb's leg
wkręcać kogoś
scarecrow
strach na wróble
peasant
wieśniak, chłop (p..)
surpassingly
niezrównanie
grime
brud, sadza (g..)
gizmo
ustrojstwo, gadżet (g..)
give sb stick
ostro kogoś krytykować (g..)
crow
wrona
truant
wagarowicz
lapdog
1.pokojowy, piesek salonowy 2.sługus
tentacle
macka (u stworzeń morskich)
feisty
zadziorny, narwany
cumbersome
nieporęczny (c..)
covet
pożądać, pragnąć (c..)
grandeur
okazałość, majestatyczność, wspaniałość
gherkin
korniszon
infatuation
zauroczenie (i..)
knick-knack
ozdóbka
pliable
podatny, ustępliwy, gietki (p..)