Level 84 Level 86
Level 85

2101 - 2125


25 words 0 ignored

Ready to learn       Ready to review

Ignore words

Check the boxes below to ignore/unignore words, then click save at the bottom. Ignored words will never appear in any learning session.

All None

Ignore?
virtually
praktycznie (v..)
collateral damage
zniszczenia i straty wśród ludności cywilnej powstałe na skutek działań wojennych
assertion
1.twierdzenie, zapewnienie, obstawanie (przy czymś) 2.dochodzenie (swoich praw), domaganie się (swoich praw)
nonsensical
bezsensowny (n..)
germane
istotny (g..)
disseminate
rozpowszechniać, szerzyć (poglądy) (d..)
duly
1.należycie, jak należy 2.jak przewidywano, zgodnie z planem
perjury
krzywoprzysięstwo
cook the books
fałszować konta bankowe
negligible
nieistotny, bez znaczenia (n..)
wholegrain
pełnoziarnisty
sole
1.podeszwa 2.jedyny
foreman
majster, przewodniczący, brygadzista
lint
kłębek materiału z pępka
cramped
ciasny, zatłoczony, nabity (c..)
dole
1.zasiłek dla bezrobotnych 2.rozdzielać pieniądze
stray
zabłądzić, błąkać się (s..)
dismissal
1.zwolnienie (np. z pracy) 2.krytyka (wypowiadana przez kogoś)
crepe paper
szorstki papier (np. do dekoracji)
waddle
chwiejny krok, kaczkowaty chód
legless
pijany jak świnia
hammered
1.pijany, zapity 2.uderzony młotkiem
sludge
muł, szlam, błoto (s..)
forklift truck
wózek widłowy
moat
fosa