Level 14 Level 16
Level 15

14. Lecke. Naptár. Számnevek.


205 words 0 ignored

Ready to learn       Ready to review

Ignore words

Check the boxes below to ignore/unignore words, then click save at the bottom. Ignored words will never appear in any learning session.

All None

Ignore?
naptár
календарь
fúj
дует
szél
ветер
снег
jég
лёд
fagy
мороз
azaz
то есть
ritkán
редко
néha
иногда
soha
никогда
hónap
месяц
fok
градус
süt
светит (о солнце)
többi
остальной, другой
évszak
время года
szökőév
високосный год
pontosan
точно
január
январь
február
февраль
március
март
május
май
június
июнь
július
июль
augusztus
август
szeptember
сентябрь
október
октябрь
november
ноябрь
december
декабрь
hétfő
понедельник
kedd
вторник
szerda
среда
csütörtök
четверг
péntek
пятница
szombat
суббота
vasárnap
воскресенье, в воскресенье
hétfőn
в понедельник
kedden
во вторник
szombáton
в субботу
januárban
в январе
márciusban
в марте
decemberben
в декабре
februári
февральский
novemberi
ноябрьский
szombati
субботний
vasárnapi
воскресный
tavasz
весна
nyár
лето
ősz
осень
tél
зима
tavaszi
весенний
nyári
летний
őszi
осенний
téli
зимний
tavasszal
весной
nyáron
летом
ősszel
осенью
télen
зимой
Hány napból áll jánuár?
Сколько дней в январе?
sokan
многие
esik az eső
идёт дождь
eső
дождь
fúi a szél
дует ветер
esik a hó
идёт снег
Hány?
Сколько?
Hányadik?
Который (по порядку)?
első
первый
második
второй
harmadik
третий
negyedik
четвёртый
ötödik
пятый
hatodik
шестой
hetedik
седьмой
nyolcadik
восьмой
kilencedik
девятый
tizedik
десятый
tizenegyedik
одиннадцатый
tizenkettedik
двенадцатый
tizenharmadik
тринадцатый
huszadik
двадцатый
huszonegyedik
двадцать первый
huszonkettedik
двадцать второй
harmincadik
тридцатый
harmincegyedik
тридцать первый
harminckettedik
тридцать второй
negyvenedik
сороковой
ötvenedik
пятидесятый
hatvanadik
шестидесятый
hetvenedik
семидесятый
nyolcvanadik
восьмидесятый
kilencvenedik
девяностый
századik
сотый
százegyedik
сто первый
száztizedik
сто десятый
száztizenegyedik
сто одинадцатый
kétszázadik
двухсотый
ezredik
тысячный
Hányas?
Какой (размер, номер)?
egyes
единица; первый (размер, номер)
kettes
двойка; второй (размер, номер)
hármas
тройка; третий (размер, номер)
négyes
четвёрка; четвертый (размер, номер)
ötös
пятёрка; пятый (размер, номер)
hatos
шестёрка; шестой (размер, номер)
hetes
семёрка; седьмой (размер, номер)
nyolcas
восьмёрка; восьмой (размер, номер)
kilences
девятка; девятый (размер, номер)
tízes
десятка; десятый (размер, номер)
tizenegyes
одиннадцатый (размер, номер)
tizenkettes
двенадцатый (размер, номер)
tizenhármas
тринадцатый (размер, номер)
húszas
двадцатый (размер, номер)
huszonegyes
двадцать первый (размер, номер)
huszonkettes
двадцать второй (размер, номер)
harmincas
тридцатый (размер, номер)
harmincegyes
тридцать первый (размер, номер)
harminckettes
тридцать второй (размер, номер)
negyvenes
сороковой (размер, номер)
ötvenes
пятидесятый (размер, номер)
hatvanas
шестидесятый (размер, номер)
hetvenes
семидесятый (размер, номер)
nyolcvanas
восьмидесятый (размер, номер)
kilencvenes
девяностый (размер, номер)
százas
сотня; сотый (размер, номер)
százegyes
сто первый (размер, номер)
száztízes
сто десятый (размер, номер)
száztizenegyes
сто одиннадцатый (размер, номер)
kétszázas
двухсотый (размер, номер)
ezres
тысячный (размер, номер)
Hányan?
Сколько человек?
egyedül
один (человек)
ketten
два (человека)
hárman
три (человека)
négyen
четыре (человека)
öten
пять (человек)
hatan
шесть (человек)
heten
семь (человек)
nyolcan
восемь (человек)
kilencen
девять (человек)
tízen
десять (человек)
tizenegyen
одиннадцать (человек)
tizenketten
двенадцать (человек)
tizenhárman
тринадцать (человек)
húszan
двадцать (человек)
huszonegyen
двадцать один (человек)
huszonketten
двадцать два (человека)
harmincan
тридцать (человек)
harmincegyen
тридцать один (человек)
harmincketten
тридцать два (человека)
negyvenen
сорок (человек)
ötvenen
пятьдесят (человек)
hatvanan
шестьдесят (человек)
hetvenen
семьдесят (человек)
nyolcvanan
восемьдесят (человек)
kilencvenen
девяносто (человек)
százan
сто (человек)
százegyen
сто один (человек)
száztizen
сто десять (человек)
száztizenegyen
сто одиннадцать (человек)
kétszázan
двести (человек)
ezren
тысяча (человек)
kevesen
мало (человек)
néhányan
несколько (человек)
sokan
много (человек)
A negyedik emeleten lakunk.
Мы живем на четвертом этаже.
А tizennyolcadik emeleten lakom.
Я живу на восемнадцатом этаже.
Ez a tizennegyedik lecke.
Это четырнадцатый урок.
Egyes trolin megyek munkába.
На работу я езжу на троллейбусе номер один.
A vizsgán ötöst kap.
На экзамене он получит пятёрку.
Csak egy százas van a táskámban.
Только одна сотня (евро) в моей сумке.
Hányas cipőt veszel?
Какой номер обуви покупаешь?
Hányan vagytok?
Сколько вас (ты, мн. ч.)?
Hárman vagyunk.
Нас трое.
Sokan vannak.
Их много.
Egyedül megyek.
Я иду один.
Hányas számú lakásban lakik Ön?
В квартире с каким номером Вы живёте?
A nyolcvanhármas lakásban lakom.
Я живу в 83-й квартире.
Hányas számú házban van ez a lakás?
В доме с каким номером находится эта квартира?
A lakásom a hetes házban van.
Моя квартира расположена в доме номер семь.
Hányadik emeleten van a lakás?
На каком этаже находится квартира?
A lakásom a tizennyolcadik emeleten van.
Моя квартира находится на 18-м этаже.
Hányadik oldalon olvasunk?
На которой странице читаем?
Hányszor?
Сколько раз?
Hányadszor?
В который раз?
egyszer
один раз
háromszor
три раза
ötször
пять раз
tízszer
десять раз
százszor
сто раз
ezerszer
тысячу раз
sokszor
много раз
egyszer se
ни разу
először
первый раз
másodszor
второй раз
tizedszer
десятый раз
Kétszer voltam ott.
Я была там дважды.
Ötödször mondom ezt.
Говорю это в пятый раз.
Még egyszer se voltam Magyarországon.
Я ещё ни разу не была в Венгрии.
Háromszor mentem oda.
Я трижды ходила туда.
Tizedszer jövök ide.
Прихожу сюда в десятый раз.
Hányszor kell mondani?
Сколько раз надо говорить?
Mikor találkozunk?
Когда мы встретимся?
Ők nincsenek itt.
Их нет здесь.
De, nincs probléma.
Можно, нет проблем.
Igen, nekem megfelel.
Да, мне подходит.
Jó. Ott leszek.
Хорошо. Я буду там.