Level 2
Level 1

Lektion 1 Wörter


97 words 0 ignored

Ready to learn       Ready to review

Ignore words

Check the boxes below to ignore/unignore words, then click save at the bottom. Ignored words will never appear in any learning session.

All None

Ignore?
die Lektion
kappale
Grüß Gott!
Hyvää päivää! (Etelä-Saksassa ja Itävallassa)
Guten Tag!
Hyvää päivää!
gut
hyvä
der Tag
päivä
der Herr
herra
Entschuldigung
anteeksi (kuten excuse me)
aber
mutta; -han, -hän
ich suche
minä etsin
ich
minä
suchen
etsiä
die Hütte
mökki, maja
Können Sie bitte sagen...
Voitteko sanoa...
können
voida, osata
Sie
te (teitittely)
bitte
ole hyvä, olkaa hyvä
sagen
sanoa
natürlich
tietysti, luonnollisesti
sie liegt
se (f.) sijaitsee
sie
hän, se (f.)
liegen
maata, olla, sijaita
dort drüben
tuolla toisella puolella
Sehen Sie?
Näettekö?
sehen
nähdä
das Haus
talo
dort
tuolla
nur
vain
der Meter
metri
ja
kyllä; -han, -hän
Ich sehe es.
näen sen.
na
no
endlich
lopulta, vihdoinkin
Woher kommen Sie?
Mistä te tulette? / Mistä olette kotoisin?
woher
mistä
kommen
tulla
Ich komme aus Finnland.
Tulen Suomesta./ Olen kotoisin Suomesta.
aus
(prep.) -sta, -stä
Finnland
Suomi
und
ja
Sie sind Deutcher.
Te olette saksalainen. (m.)
Sie sind
te olette (teitittely)
sein
olla
nicht wahr
eikö totta
ich bin
minä olen
der Bayer
Baijerilainen (m.)
auch
myös
interessant
mielenkiintoinen
Wie heißen Sie?
Mikä teidän nimenne on? (Kuinka olette nimeltänne?)
wie
kuin, millainen, miten
heißen
olla nimeltään
denn
sitten (ei ajanmääre) (ei dann)
Wie bitte?
Anteeksi, kuinka?
ich meine
tarkoitan
meinen
tarkoittaa
Wie ist Ihr Name?
Mikä teidän nimenne on?
Ihr
(omistuspron.) teidän (teitittely)
der Name (-n)
nimi
ach so...
vai niin... / ai jaa...
Mein name ist...
Minun nimeni on...
mein
(omistuspron.) minun
Freut mich.
Hauska tutustua.
Herzlich willkommen in...
(Sydämellisesti) tervetuloa (johonkin)...
herzlich
sydämellinen
willkommen
tervetuloa
in
(prep.) -ssa, -ssä
danke
kiitos
sprechen
puhua
Deutsch
saksan kieli
ein bisschen
vähän, hieman
schön
kaunis, hienoa
die anderen
toiset, muut
warten
odottaa
schon
jo
Du bist ja dann...
Sinähän olet sitten...
du bist
sinä olet
du
sinä
dann
sitten (ei ajanmääre) (ei denn)
Das bin ich.
Se olen minä.
gerne
mielellään
die Deutschen
saksalaiset
doch
toki, -han, -hän
immer
aina
Stimmt!
Pitää paikkansa!
stimmen
pitää paikkansa
hier
täällä, tässä
oben
ylhäällä
es ist
(se) on (n.)
es
hän, se (n.)
anders
toisin
der Berg (die Berge)
vuori
da
siellä, tuolla
er ist
se on (m.)
er
hän, se (m.)
über
yli
hoch
korkea
alle
kaikki (ihmiset)
duzen
sinutella