1
Ready to learn
Стародавня історія України
2
Ready to learn
Київська держава
3
Ready to learn
Галицько - Волинська дер. Монгольська навала.
4
Ready to learn
Українські землі у ск. Вел.к.л.
5
Ready to learn
Українські землі в др. пол. XVI ст.
6
Ready to learn
Українські землі в пер. пол. XVII ст.
7
Ready to learn
Національно - визвольна війна
8
Ready to learn
Українські землі в 60-80-ті рр. XVII ст.
9
Ready to learn
Українські землі нап. ХVІІ - пер.пол.XVIII ст.
10
Ready to learn
Українські землі в др. пол. ХVІІІ ст.
11
Ready to learn
Українські землі у ск. Рос.ім.нап.XVIII-поч.XIX
12
Ready to learn
Західноук. землі нап. ХVІІІ ст.- пер.пол.XIXст.
13
Ready to learn
Культура України кін. ХVІІІ - пер. пол. XIX ст.
14
Ready to learn
Українські землі у ск. Російської ім.
15
Ready to learn
Західноукраїнські землі у ск. Австр. ім. др.пол.XI
16
Ready to learn
Культура України в др. пол. ХІХ - на поч.XX ст.
17
Ready to learn
Наддніпрянська Україна на поч. ХХ ст.
18
Ready to learn
Західноукраїнські землі на поч. ХХ ст.
19
Ready to learn
Україна в Першій Світовій Війні(1914-1918рр)
20
Ready to learn
Українська революція(1917-1918рр)
21
Ready to learn
Україна в боротьбі за збереження нез.(1918-1920рр)
22
Ready to learn
УСРР в умовах нової економічної пол.(1921-1928рр)
23
Ready to learn
Радянська модернізація України(1929-1938рр)
24
Ready to learn
Західноукраїнські землі (1921-1938рр)
25
Ready to learn
Україна під час Другої світової війни(1939-1945рр)
26
Ready to learn
Повоєнна відбудова і розвиток України (1945-поч.19
27
Ready to learn
Україна в умовах десталінізації(1953-1964рр)
28
Ready to learn
Україна у період заг. кризи(сер.60-х - поч.80-х р)
29
Ready to learn
Розпад Радянського Союзу і відродження нез.України
30
Ready to learn
Україна в умовах незалежності(1991...