Level 2 Level 4
Level 3

41 - 60


20 words 0 ignored

Ready to learn       Ready to review

Ignore words

Check the boxes below to ignore/unignore words, then click save at the bottom. Ignored words will never appear in any learning session.

All None

Ignore?
det viste sig
оказалось
på en eller anden måde
так или иначе
ikke andet end
не что иное, как
hovedsagelig
главным образом
en anstrengelse
усилие
i første omgang
первоначально
at fremme
продвигать
at indsamle
собирать
henvisning
ссылка
at ombestemme sig
передумать
oprindelig
первоначально/оригинально
brugbar
готовый к использованию
uafbrudt
бесперебойно
udelukkende
исключительно
at foretrække
предпочитать
en udvidelse
расширение
vi er nødt til at sikre
мы должны убедиться
mangfoldighed
разнообразие
en støtte
поддержка
udfordringer
сложности