Level 5 Level 7
Level 6

101-120


20 words 0 ignored

Ready to learn       Ready to review

Ignore words

Check the boxes below to ignore/unignore words, then click save at the bottom. Ignored words will never appear in any learning session.

All None

Ignore?
efterhånden
постепенно
at sørge for
убедиться, что
på bagkant
задним числом
at fremstille
производить
at få skylden
быть виноватым
jeg bryder mig ikke
мне не нравится
skuffet
разочарован
at foregå
происходить
undervejs
в пути
en adgang
доступ
sørgelig
грустно
et nedbrud
авария
det vil sige
другими словами
Er det det værd?
Это того стоит?
blot
просто
at forandre
изменить
en skygge
тень
formentlig
предположительно
færre
меньше
ganske vist
общеизветсно