Level 6 Level 8
Level 7

121-140


20 words 0 ignored

Ready to learn       Ready to review

Ignore words

Check the boxes below to ignore/unignore words, then click save at the bottom. Ignored words will never appear in any learning session.

All None

Ignore?
du behøver ikke
ты не должен
at fremstå
выглядить
gennem
через
fuldstændig
полностью
at dække
покрывать
underlig
странный
at afklare
прояснить
et formål
цель
tilgængelig
доступный
overhovedet ikke
совсем не
heller ikke
также не
således
таким образом
nødvendig
необходимо
en afhængighed
зависимость
umiddelbart
незамедлительно
ligegyldig
безразлично
at stille op
смириться/поделать
at trække sig
уходить/вытягивать
uanset
несмотря/без разницы/все-равно
naturligvis
конечно же/очевидно