Level 2
Level 1

Bài 1-4


17 words 0 ignored

Ready to learn       Ready to review

Ignore words

Check the boxes below to ignore/unignore words, then click save at the bottom. Ignored words will never appear in any learning session.

All None

Ignore?
nông dân
농부
tiếp viên hàng không
승무원
kĩ sư
기사
lái xe
운천사
đạo diễn
감독
phi công
조종사
biên tập viên
편집자
y tá
간호사
thương gia
사업가
quả bưởi
자몽
con rắn
quyển nhật ký
일기
quả đào
복숭아
con trâu
물소
củ cà rốt
당근
tấm bản đồ
지도
quả trứng
계란