Level 2 Level 4
Level 3

Bài 8-11


19 words 0 ignored

Ready to learn       Ready to review

Ignore words

Check the boxes below to ignore/unignore words, then click save at the bottom. Ignored words will never appear in any learning session.

All None

Ignore?
tủ lạnh
냉장고
lọ hoa
꽃병
sọt rác
쓰레기통
giá sách
책꽂이
giày
구두
cửa sổ
창문
cửa ra vào
출입문
tủ đồ
장롱
tủ sách
책장
gương
거울
bàn ăn
식탁
bên cạnh
옆에
xung quanh
주변에
đối diện
건너편
bếp ga
가스레인지
phòng khách
객실
phòng ngủ
침실
phòng bếp
조리실
cái nồi
냄비