Level 2 Level 4

20 words 0 ignored

Ready to learn       Ready to review

Ignore words

Check the boxes below to ignore/unignore words, then click save at the bottom. Ignored words will never appear in any learning session.

All None

Ignore?
CAN
syndrom týraného a zneužívaného dítěte (iniciály angl. termínu "child abuse and neglect" - týrané a zneužívané dítě)
Case study
případová studie, kazuistika
Casus
případ (c. socialis – sociální případ)
Cefalalgie
bolesti hlavy neurotické povahy zejména u osob se zvýšenou tendencí k svědomitosti a úzkostným projevům
Centrum řeči
okrsek kůry velkého mozku na dominantní mozkové hemisféře (polokouli)
Cerebrální
mozkový
Cerebrospinální
mozkomíšní
Cit
prožívání bezprostředního vztahu k různým předmětům, jevům, lidem a duševním zážitkům
Cit astenický
pasivní cit projevující se negativním působením na činnost
Commotio cerebri
otřes mozku (contusio c. – zhmoždění mozku)
Coprolalie
tendence vyslovovat obscénní (nestoudná) vulgární slova
Cortex
kůra
Cyklofrenní psychóza
maniodepresivní duševní onemocnění (také maniomelancholie) střídání fází chorobně rozjařené a patologicky smutné nálady
Cykloidie
sklon ke střídání nepřiměřené aktivity, vzrušení, veselí s nepřiměřeně smutnou náladou, sebevražednými myšlenkami a apatií
Cyklotymie
psychický stav, vyznačující se sklonem k alternativním náladám od bujaré veselosti, živosti k vážnosti až k mírné depresi osobnostní tendence ke snadné změně nálad a přechodu z nadšení do stavů stísněnosti
Cynický
pohrdající platnými normami a zásadami
Causa
příčina, podnět
Centrifugální
vedoucí od centra do periferie, např. z mozku do jiných orgánů.
Centripetální
vedoucí z periferie do centra. Opak centrifugální centrum; lat. peto směřovat k něčemu
Čivost
schopnost vytvářet počitky