Level 6 Level 8

15 words 0 ignored

Ready to learn       Ready to review

Ignore words

Check the boxes below to ignore/unignore words, then click save at the bottom. Ignored words will never appear in any learning session.

All None

Ignore?
Gamacismus
porušená výslovnost hlásky "g"
Ganserův syndrom
mrákotný stav lehkého stupně s pseudodemencí
Generační deprese
sklíčenost typická pro jisté věkové období klienta (častá např.po dosažení 30. roku věku)
Generalizace
zevšeobecňování
Genogram
grafický záznam informací o členech rodiny a kvalitě rodinných vztahů nejméně ve třech generacích, g. zachycuje nejen příbuznost biologickou / pokrevní (rodiče - děti), ale také právní (manželé, rodiče, prarodiče, příbuzní)
Genotyp
původní, vrozený typ, soubor vrozených vlastností klienta
Genuinní
přirozený, vrozený
Glosodynie
bolestivé (nejčastěji palčivé) pocity na jazyku, vznikající často na psychogenní bázi
Gnosie
rozpoznávání, poznávání
Gracilní
křehký, jemný, slabý
Grafomanie
chorobná psavost, chorobná touha po literární činnosti
Grand mal (GM)
velký epileptický záchvat
Grafospasmus
písařská křeč
Grafomotorika
pohybová dovednost v grafické oblasti (písmu, kresbě)
Ganglion
uzlina, shluk nervových buněk