Level 7 Level 9

34 words 0 ignored

Ready to learn       Ready to review

Ignore words

Check the boxes below to ignore/unignore words, then click save at the bottom. Ignored words will never appear in any learning session.

All None

Ignore?
Hypakuzie
snížení sluchu/nedoslýchavost
Hyperakuzie
patologické nepřiměřené zvýšení pocitu hlasitosti v reakci na sluchové podněty normální hlasitosti
Habituální
návykový, opakováním se ustalující
Haló efekt
tendence nechat se ovlivnit všeobecným a často prvým dojmem, kterým na nás klient působí
Hedonický
rozkošnický
Hematofobie
chorobný strach z krve
Hemeralopie
snížená schopnost vidění za šera, šeroslepost
Hemianestezie
necitlivost poloviny těla (podle vertikální osy)
Hemikranie
bolestivost poloviny hlavy (podle předozadní osy), migréna
Hemiparesa
ochrnutí poloviny těla lehčího stupně
Hereditární
dědičný
Heteronomní
nesamostatný, závislý
Heuristický
poznávající, objevující, usilující o dosažení pravdy a objektivní poznání
Hezitace
přerušování souvislé řeči vyslovením některého vokálu, případně slabiky
Homeostáza
princip spočívající v tendenci živých organismů udržovat stálou vnitřní rovnováhu
Homicidum
vražda člověka
Hospitalismus
škodlivé duševní účinky nebo důsledky dlouhodobého pobytu klienta ve zdravotnickém nebo výchovném zařízení projevující se zejména psychickou deprivací nebo subdeprivací
Hostilita
nepřátelskost, zlostnost
hotentotismus
těžká forma patlavosti, při které se nahrazují souhlásky většinou hláskou "t", vyslovované samohlásky bývají nejasné
Hrubé skóre
prvý kvantitativní výsledek, který je získán po vyhodnocení výsledků testu - celkový počet správně řešených testových úloh klientem nebo suma položek, získaná odpočtem chybně řešených odpovědí od správně řešených úloh
Hyperestezie
zvýšená citlivost, např.na hluk
Hyperkompenzace
stav, kdy postižený klient zvýšenou agilitou přehání přiměřenou a účelnou potřebu kompenzace, klient si nárokuje další pomoc již v jiných, méně potřebných oblastech svých potřeb
Hyperplastie
nadměrný vývin některých částí těla zvětšení orgánu nebo jeho části (opakem hypoplasie)
Hypertenze
zvýšený nebo vysoký krevní tlak (TK) na bázi orgánové nebo psychogenní poruchy, stresu
Hypertonie
zvýšené napětí, např.svalstva nebo krevního tlaku
Hypoosmie
snížení až ztráta čichu
Hypoprosexie
snížené volní úsilí
Hypotéza
konstatování, opírající se o naše domněnky či tentativní výrok o vztazích mezi dvěma nebo více pozorovanými nebo nepozorovatelnými jevy / proměnnými
Hysterie
druh neurózy, při níž se vedle afektivních výbuchů a záchvatů mohou vyskytovat různé tělesné příznaky (mdloby, ztráta zraku, řeči, třesavka, ochrnutí aj.) bez prokazatelné organické příčiny
Hypagilnost
snížená pohotovost k jednání
Hyperbulie
chorobná rozhodnost
Hyperkinese
zvýšená hybnost
Hypnotikum
lék pro spaní
Hypobulie
snížená síla vůle