Level 2
Level 1

New level


14 words 0 ignored

Ready to learn       Ready to review

Ignore words

Check the boxes below to ignore/unignore words, then click save at the bottom. Ignored words will never appear in any learning session.

All None

Ignore?
get to work
çalışmaya başlamak, işe koyulmak
open-ended
adj. açık uçlu, yoruma açık
precise
adj. kesin, belirli, duyarlı
digest
hazmetmek, özümsemek
superficially
adv. üstünkörü, yüzeysel olarak
inconceivable
adj. kavranılmaz, anlaşılmaz
shortcoming
n. adj. noksan, eksik
overcome
aşmak, üstesinden gelmek
distinguish
ayırt etmek, farkı görmek
comparison
n. karşılaştırma, mukayese
dissipate
dağılmak, yok olmak
downside
n. olumsuz taraf, dezavantaj
upside
n. iyi taraf, avantaj
implementation
n. uygulama, tatbik