Level 9 Level 11
Level 10

New level


15 words 0 ignored

Ready to learn       Ready to review

Ignore words

Check the boxes below to ignore/unignore words, then click save at the bottom. Ignored words will never appear in any learning session.

All None

Ignore?
worth mentioning
adj. bahsetmeye değer, sözünü etmeye değer
come along
ilerleme kaydetmek
for one
özellikle, bilhassa
by any means
adv. her ne şekilde olursa olsun, ne pahasına olursa olsun, ne için olursa olsun, öyle ya da böyle
come up with
(bir fikir vb) bulmak, üretmek, ileri sürmek, ortaya atmak
and vice versa
adv. ve/veya tersi şekilde, ve/veya tam tersi şekilde
demystify
gizemini çözmek, gizeminden arındırmak
in broad strokes
genel hatlarıyla, genel olarak
convenience
n. kolaylık, rahatlık
convenient
adj. kolay, elverişli, uygun, pratik
the chances are
muhtemelen, çok olasıdır ki
a match made in heaven
mükemmel çift, örnek çift
for better or for worse
iyisiyle kötüsüyle , iyi ya da kötü, iyi de olsa kötü de olsa
can't help doing something
kendini bir şey yapmaktan alamamak
get right down to it
direkt konuya girmek