Level 10
Level 11

New level


15 words 0 ignored

Ready to learn       Ready to review

Ignore words

Check the boxes below to ignore/unignore words, then click save at the bottom. Ignored words will never appear in any learning session.

All None

Ignore?
timid
adj. ürkek, cesaretsiz, çekingen, korkak, karı kılıklı
contraction
n. kısaltma
that is to say
yani, başka bir ifadeyle, başka bir deyişle
for a while
adv. bir süreliğine, bir süre için
rural
adj. taşra, kırsal, köye ait
grain
n. tahıl
dowry
n. çeyiz
hesitate
durksamak, tereddüt etmek, tereddütte kalmak
distort
şeklini bozmak, yamultmak, bükmek
take advantage of something
bir şeyden yararlanmak, bir şeyden istifade etmek
pilgrimage
n. v. hacca gitme(k), hac yolculuğu
contemporary
adj. çağdaş, modern, muasır
manuscript
n. müsvedde, el yazması, taslak
intend
niyet etmek, demek istemek, kastetmek
carry out
yerine getirmek, ifa etmek, uygulamak, gerçekleştirmek